Jaunumi

13.februārī tikšanās Valsts kancelejā

Diskusija par Latvijas pētniecības un inovācijas stratēģisko padomi – tās funkcijas un uzdevumi. Vienotas tehnoloģiju izstrādes un inovāciju infrastruktūras izveides procesu, atbalsta virzieniem un instrumentiem „Viedās specializācijas stratēģijā”; „Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēs” un „Darbības Programmā";