Jaunumi

Biedrības BIRTI Padomes un Investoru padomes kopīgā sēde

Atbilstoši Padomes un Investoru Padomes sēdē nolemtajam (protokols Nr.2, 2013.gada 11.novembrī) „Kopīgās Padome un Investoru Padome sēdes organizēt reizi trijos mēnešos” vai nu mēneša pēdējā nedēļā vai nākamā mēneša pirmajā nedēļa. 4.martā, Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28., pirmajā stāvā, plkst. 16:00 kopīgā sēde.