Jaunumi

BIRTI padomes sanāksme

9.oktobrī BIRTI padomes kārtējā sanāksme notika Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR"