Jaunumi

"Seed Money" Projekta sanāksme

Šī gada 13. martā plkst. 12:00 Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā notiks biedrības BIRTI organizētā un Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona sekretariāta finansētā (ESBJR) „Seed Money" projekta sanāksme par sadarbības platformas izveidošanu Materiālzinātnēs.

Seed money ir Eiropas Komisijas (ES) finanšu instruments Baltijas jūras reģionam, lai sagatavotu projektus, kas veicinātu ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam realizāciju vienā no prioritārajām jomām. Papildus informācija: http://www.balticsea-region-strategy.eu.

 

Partneri, kas saņem Seed money finansējumu sagatavo projektu plānus un pieteikumus, ko iesniedz kā pieteikums ES finansētajām programmām, piemēram, Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu programmas 2014-2020 finansējumam. Projekta plānā ir iekļauts arī apraksts par plānotajām aktivitātēm, rezultātiem, partnerības sastāvu, indikatīvo budžetu un analīze par finansējuma iespējām.

 

Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), Eiropas Komisijas uzdevumā nodrošina Seed money fonda vadību, Vadošās iestādes, sertifikācijas iestādes un apvienotā tehniskā sekretariāta funkcijas ES finansētajai Baltijas jūras reģiona programmai. Seed money finansējums ir daļa no Eiropas Komisijas tehniskās palīdzības budžeta ES stratēģijai Baltijas jūras reģionā. Papildus informācija: http://www.ib-sh.de

 

Apstiprinātā projekta partneri ir biedrība BIRTI, -Vācijas Fraunhofer Institūts, Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Tallinas Tehnoloģiju Universitāte. Gadā laikā plānots piesaistīt partnerus no citām BJR valstīm. Gaidīsim Jūs Eiropas Savienības mājā.

 

Lejupielādēt pielikumus: