Jaunumi

Līguma parakstīšana ar EIB

Ceturtdien, 20. jūlijā Latvijas Universitātes rektors  Indriķis Muižnieks un Eiropas Investīciju bankas publiskā sektora aizdevumu operāciju nodaļas vadītājs Baltijas valstīs un Ziemeļeiropā Rafals Ribackis (Rafal Rybacki)  parakstīs līgumu par 30 miljonu eiro finansējumu stratēģiskas nozīmes projektam - Akadēmiskā centra otrā posma attīstībai Torņakalnā.

“EIB piešķirtais finansējums ir apliecinājums, ka LU ir stabils un uzticams sadarbības partneris. Augstākās izglītības un zinātnes attīstība ir ne tikai mūsu stratēģiskais mērķis, bet arī Eiropas Savienības prioritāte,” uzsver Indriķis Muižnieks.

2015. gadā LU Akadēmiskajā centrā durvis vēra Dabas māja. Tajā strādā Ķīmijas, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, Bioloģijas fakultātes, izvietotas sešu valsts nozīmes pētniecības centru laboratorijas.

Lai veicinātu zinātniskā darba un studiju sinerģiju, Akadēmiskā centra attīstības otrajā posmā jau uzsākta Zinātņu mājas celtniecība, tajā koncentrēsies zinātniskie institūti, arī daļa no Medicīnas, kā arī Fizikas un matemātikas fakultātēm. Ēkas kopējā platība būs 20 000 m2, tajā varēs strādāt līdz 2000 studentu un 500 darbinieku.

Rakstu mājā izvietosies Humanitāro un Sociālo zinātņu fakultātes, arī šajā virzienā specializējušies zinātniskie institūti. Kopējā ēkas platība plānota 32 000 m2, tajā varēs strādāt līdz 11 000 studentu un 1100 darbinieku.

Akadēmiskā centra otrā posma projektu īstenošanai nepieciešami 90 miljoni eiro. Projektēšanu, būvniecību un ēku aprīkošanu paredzēts īstenot laika posmā līdz 2021. gadam, piesaistot līdzekļus gan no Eiropas Savienības struktūrfondiem, gan no Investīciju bankām, gan no Latvijas valsts budžeta, gan no LU ieņēmumiem.

Eiropas Investīciju bankas un Ziemeļvalstu Investīciju bankas speciālisti 2016. un 2017. gadā veica LU Akadēmiskā centra attīstības programmas sociālekonomisko ieguvumu izvērtējumu un secināja, ka tas atbilst Eiropas Stratēģisko investīciju programmas nosacījumiem.  LU Senāts  šī gada 3. jūlijā lēma atbalstīt Eiropas publisko finanšu institūciju ilgtermiņa kredītresursu piesaisti.

Junkera plāns ir Eiropas Komisijas un EIB kopīgi īstenota iniciatīva, lai palielinātu investīciju līmeni, atbalstītu inovācijas, stimulētu izaugsmi un radītu jaunas darba vietas visā Eiropas Savienībā. Plāna ietvaros līdz šim piesaistīti vairāk nekā 200 miljardi eiro jaunu investīciju, tajā skaitā – daudziem uzņēmumiem Latvijā. LU projekts ir pirmais Junkera plāna stratēģisko (lielo) investīciju projekts Latvijā, par kuru saņemts EIB apstiprinājums un tiek parakstīts investīciju līgums. Līguma parakstīšana ir projekta kvalitātes apliecinājums.

Bilžu Galerija