Jaunumi

Sveiciens prof. Indriķim Muižniekam

Visskaistākais ir taisnība,

Vislabākais - veselība,

Vispatīkamākais ir sasniegt to, ko katrs vēlas!

(Aristotelis)

BIRTI pārstāvji tiekas ar Finanšu ministru

2013.gada 4.jūlijā Finanšu ministrijā biedrības BIRTI pārstāvji - prof. Ivars Kalviņš, BIRTI Padomes priekšsēdētājs un Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktors; prof. Indriķis Muižnieks, BIRTI Padomes loceklis un Latvijas Universitātes zinātņu prorektors; Gunta Rača, BIRTI valdes priekšsēdētāja un Ineta Kurzemniece, BIRTI Stratēģijas komisijas priekšsēdētāja tikās ar Andri Vilku, finanšu ministru; Armandu Eberhardu, Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieku; Sandu Liepiņu, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāri un citiem Finanšu ministrijas pārstāvjiem.

BIRTI Projekts

Zemāk norādītajā failā Jūs varat iepazīties ar BIRTI projektu: Zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas stratēģiju lietpratīgai specializācijai 2014.-2020.gadam, kas (ZTIS 2020) ir vidēja termiņa plānošanas dokuments pētniecības un inovāciju jomā. ZTIS 2020 hierarhiski ir pakārtots Latvijas Nacionālajam attīstības plānam 2014.-2020.gadam, kā arī cieši saistīts ar „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam” (Latvija 2030) un „Nacionālo reformu programmu stratēģijas „ES2020” īstenošanai” (NRP).

 

Industrijas novērtējums Latvijas 3S stratēģijas jomām

No 18. - 21. jūnija norisināsies Izglītības un zinātnes ministrijas organizētās diskusijas ,, Industrijas novērtējums Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (3S) jomām: (I) Biofarmācija un organiskā ķīmija, (II) Viedās tehnoloģijas inženierzinātnēs un IKT un (III) Nanostrukturētie materiāli un augstas enerģijas starojums.

BIRTI pārstāvji tiekas ar Zemkopības ministri

06. Jūnijā Zemkopības ministrijā notika tikšanās ar Laimdotu Straujumu, Zemkopības ministri; Arti Grīnbergu, Ministres padomnieku; Arvīdu Ozolu, Meža departamenta direktoru; Jāni Šnakši, Stratēģijas analīzes nodaļas vadītāju; Ilzi Slokenbergu, Stratēģijas analīzes nodaļas vadītāja vietnieci; Dr.sc.ing., Daliju Segliņu, Latvijas Valsts Augļkopības institūta vadošo pētnieci; Dr.med.vet.,Ph.D. Aivaru Bērziņu, BIOR Pētniecības un attīstības departamenta vadītāju; Dr.chem. Bruno Andersonu, Koksnes ķīmijas institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētāju /Direktora vietnieku zinātniskajos jautājumos.

BIRTI pārstāvji tiekas ar Izglītības un zinātnes ministru

05. jūnijā Izglītības un zinātnes ministrijā notika tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministru Vjačeslavu Dombrovski; valsts sekretāri Sandu Liepiņu un valsts sekretāra vietnieci struktūrfondu jautājumos Laumu Sīku.

 

No BIRTI biedrības piedalījās Ivars Kalviņš, BIRTI Padomes priekšsēdētājs un Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktors; Gunta Rača, BIRTI valdes priekšsēdētāja; Ineta Kurzemniece, BIRTI stratēģijas komisijas priekšsēdētāja un Andris Šternbergs, BIRTI biedrs un Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta direktors.