Jaunumi

"Seed Money" Projekta sanāksme

Šī gada 13. martā plkst. 12:00 Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā notiks biedrības BIRTI organizētā un Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona sekretariāta finansētā (ESBJR) „Seed Money" projekta sanāksme par sadarbības platformas izveidošanu Materiālzinātnēs.

Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskā padome

Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskā padomes sēde notiks š.g.31.oktobrī no plkst.14.00 līdz plkst.16.00.

Biedrības BIRTI Investoru padomes darba grupa

2014. gada 30.oktobrī, plkst.15:00, Eiropas Savienības māja, Aspazijas bulvārī 28., otrajā stāvā. Pamatojoties uz biedrības BIRTI Investoru padomes paplašinātajā sēdē nolemto, gatavojam kopīgu viedokli un pārstāvjus Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskajai padomei

BioPharmAlliance klastera biznesa pārstāvju sanāksme

2014. gada 23.oktobrī, plkst.15:00, Eiropas Savienības māja, Aspazijas bulvārī 28., otrajā stāvā. Aicināti uzņēmumu, kuri darbojas biomedicīnā un farmācijā, t.sk. klīnisko pētījumu, jaunās terapijas līdzekļu skrīninga un organiskās ķīmiskās jomās. Sadarbība publiski, atvērtas pieejas tehnoloģiju attīstībai un inovācijas infrastruktūras centros/klasteros viedās specializācijas virzienos.

Ekspertu darba grupas sanāksme oktobrī

Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Zinātnes padome un biedrība BIRTI kopīgi izveidojuši Ekspertu darba grupu, lai savlaicīgi un kvalitatīvi sagatavotu Latvijas pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes sēdēs izskatāmos jautājumus. Ekspertu darba grupas sēdes notiek pirmdienās. Nākamā sēde plānota 20.oktobrī.

BIRTI padomes sanāksme

9.oktobrī BIRTI padomes kārtējā sanāksme notika Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR"