Jaunumi

07.oktobrī Ministru kabinetā

07.oktobrī Ministru kabinetā skatīja jautājumu par Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 35.§) "Informatīvais ziņojums "Par Baltijas inovatīvās pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūras (BIRTI) projektu"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarināšanu.

11. jūlijā Latvijas Zinātņu akadēmijā

Tikšanās, lai apspriestu un gatavotu Latvijas pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes darba kārtības jautājumus.

Latvijas pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes sēde

Latvijas pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes sēde notiks 2014.gada 23.jūlijā plkst.10.00 Ministru prezidentu zālē.

19. jūnija sanāksmes rezultāti

Paldies visiem, kuri atrada laiku, lai piedalītos diskusijā par Zinātnes un tehnoloģiju parka izveidi Rīgas pašvaldības teritorijā.

19. jūnijā plkst. 15.00 sanāksme

Ņemot vērā uzsākto sadarbību ar Rīgas Domi un Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, aicinām Jūs 19. jūnijā plkst. 15:00, Eiropas savienības mājā, otrā stāva konferenču zālē uz sanāksmi par Zinātnes parka izveidi Rīgas pašvaldības teritorijā.

12.jūnijā tikšanās ar ministru prezidenti Laimdotu Straujumu

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis un Latvijas Zinātņu padomes prezidents Andrejs Siliņš tiekoties ar Laimdotu Straujumu aicināja premjerministri aktīvi iesaistīties pētniecības un inovācijas stratēģijas veidošanā.