Jaunumi

9.jūnijā Latvijas Zinātņu akadēmijas senāta sēdē

Apstiprināja 30.maija viedokļu saskaņošanas diskusijā apspriesto Latvija Zinātņu akadēmijas viedokli par pētniecības un inovācijas stratēģijas veidošanu Latvijā.

9. maijā plkst. 14:00, Eiropas Savienības mājā, 2.stāva zālē, Aspazijas bulvārī 28

Ņemot vērā diskusijās ar Valsts Prezidentu š.g. 3. aprīlī un Ministru prezidenti š.g. 10. aprīlī izvirzītos uzdevumus zinātniekiem un uzņēmējiem par vienotas inovācijas attīstības platformas izveidošanu Latvijā, Ministru prezidentes uzdevumā 9.maijā notiek: Valsts Kancelejas, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes, biedrības BIRTI pārstāvju organizēta sanāksme.

Tikšanās ar Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu

Zinātnieki un uzņēmēji 10.aprīlī tiekoties ar Ministru prezidenti, pārrunāja Latvijas pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes darbības uzsākšanu. Ministru prezidente š.g. 24. martā parakstīja rīkojumu Nr.95 „Par Latvijas pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes izveidošanu”.

Valsts prezidents iepazīstas ar Latvijas Tehnoloģiju institūta izveides priekšlikumu

Ceturtdien, 3.aprīlī, tiekoties ar biedrības „Baltic Institute of Research, Technology and Innovation" (BIRTI) pārstāvjiem, Valsts prezidents Andris Bērziņš iepazinās un pauda atbalstu priekšlikumam izveidot vienotu, atvērta tipa Latvijas Tehnoloģiju institūtu atvasinātas publiskas personas statusā.

Tikšanās ar Valsts Prezidentu Andri Bērziņu

3.aprīlī, Valsts prezidents Andris Bērziņš tikās ar zinātnieku un inovatīvo uzņēmumu biedrības „BIRTI”, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) un Valsts kancelejas pārstāvjiem, lai pārrunātu inovācijas infrastruktūras attīstības nepieciešamību.

Ekonomikas un Izglītības un zinātnes ministrijas dēļ Latvija var zaudēt 4,5 miljardus eiro

Augstākās ierēdniecības nekvalitatīva darba rezultātā var tik aizkavēta Partnerības līguma noslēgšana par Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļu piešķiršanu Latvijas attīstībai laika periodā no 2014. Līdz 2020. gadam. Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA), Latvijas Zinātnes padome (LZP), Latvijas Universitāte (LU), Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Valsts zinātnisko institūtu asociācija (VZIA) un biedrība „BIRTI” vērš uzmanību, ka tā rezultātā valsts ne tikai riskē zaudēt vismaz viena gada finansējumu, bet arī visus 4,5 miljardus eiro, ko ES ieplānojusi Latvijas attīstībai.