Jaunumi

28.februārī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā (LTRK)

Pēc LTRK prezidenta Gundara Strautmaņa ierosinājuma uzsākam mediācijas procesu ar Kompetences Centru vadītājiem. BIRTI pozīciju ir sagatavojis prof. Ivars Kalviņš (skat. pielikumu).

Latvijas pētniecības un inovācijas stratēģiskā padome

Turpinās Latvijas pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes organizatoriskie darbi. 27.februārī tikšanās ar Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas padomnieku ekonomikas un pašvaldību jautājumos Arti Grīnbergu.

Biedrības BIRTI Padomes un Investoru padomes kopīgā sēde

Atbilstoši Padomes un Investoru Padomes sēdē nolemtajam (protokols Nr.2, 2013.gada 11.novembrī) „Kopīgās Padome un Investoru Padome sēdes organizēt reizi trijos mēnešos” vai nu mēneša pēdējā nedēļā vai nākamā mēneša pirmajā nedēļa. 4.martā, Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28., pirmajā stāvā, plkst. 16:00 kopīgā sēde.

Saeimas komisijas sēde19.februārī

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās komisijas Inovāciju un zinātnes apakškomisijas sēdē trešdien š.g. 19.februārī pl.12.00 (sēdes norises vieta Jēkaba ielā 10/12, 4.stāva zālē) par Latvijas mērķiem un stratēģiskiem uzstādījumiem dalībai ES zinātnes un inovāciju ietvarprogrammā "Horizon 2020".

13.februārī tikšanās Valsts kancelejā

Diskusija par Latvijas pētniecības un inovācijas stratēģisko padomi – tās funkcijas un uzdevumi. Vienotas tehnoloģiju izstrādes un inovāciju infrastruktūras izveides procesu, atbalsta virzieniem un instrumentiem „Viedās specializācijas stratēģijā”; „Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēs” un „Darbības Programmā";

Atklātā vēstules valsts augstākajām amatpersonām

Paldies visiem, kas parakstīja vēstuli valsts augstākajām amatpersonām. Desmitajā februārī tā tika izsūtīta medijiem un politiķiem. Pievienoju saites ar esošām publikācijām. Vēl, 14.februārī, LETA organizē diskusiju, kā arī gaidām apstiprinājumu no Ir.lv un Dienas par viedokļa rakstiem.