Jaunumi

10.februārī ES mājā

10.februārī ES māja, notika biedrības BIRTI biedru marketinga un komunikāciju speciālistus pārrunā par sadarbību nozīmīgu jautājumu aktualizēšanā. Par sabiedrības informēšanu, lai sasniegtu mērķi – veicināt lēmuma pieņemšanu par finansējuma piešķiršanu izglītības, inovāciju un uzņēmējdarbības attīstīšanai, prezentēja Aija Upleja, "LEAD. Korporatīvā komunikācija", Pielikumā sapulces apkopojums un piedāvājums rīcības plānam. Paldies, visiem, kuri atrada laiku, lai piedalītos.

 

 

15. janvārī Aicinām Jūs iepazīties ar Daugavpils Universitāti

Pagājušā gada nogalē aizsāktā neformālo pasākumu ciklu ietvaros aicinām iepazīties ar Daugavpils Universitāti, otro lielāko klasiska tipa valsts universitāti Latvijā un svarīgu zinātniski pētniecisko centru valsts Dienvidaustrumos. Gaidīsim Jūs š.g. 15.janvārī plkst. 11:00, Daugavpils Universitātē, Daugavpilī, Vienības gatvē 13 – 310.Norise pieejama lejupielādei zemāk.

8. janvārī tikšanās ar finanšu ministru Andri Vilku

8. janvārī Biedrības BIRTI pārstāvji tiksies ar finanšu ministru A.Vilka kungu. Tikšanās laikā tiks pārrunāti šādi jautājumi:

6. janvārī tikšanās ar valsts kancelejas direktori Elitu Dreimani

6. janvārī Biedrības BIRTI pārstāvji tikās ar valsts kancelejas direktori Elitu Dreimani. Tikšanās laikā pārrunājām par 2013.gada 17.decembra protokola lēmumā iekļauto uzdevumu izpildes progresu. Šodien tika nosūtīta vēstule ar lūgumu informēt par plānotajām aktivitātēm. Vēstule pieejama lejupielādei zemāk.

27.decembrī sagatavots atklātās vēstules projekts

27.decembrī tika sagatavots atklātas vēstules projekts Latvijas politiķiem, medijiem, sabiedrībai „Latvija krustcelēs!”, kuru plānots nosūtīt Valsts Prezidentam, visām politiskajām partijām, ministrijām un mēdijiem. Ja pieņemat lēmumu, ka arī Jūs vēlaties pievienoties aicinājumam veidot tehnoloģiju un inovāciju pārneses infrastruktūru, kas nepieciešama gan zinātnieku un studentu, gan uzņēmēju un entuziastu izgudrojumu pārvēršanai par produktiem un tehnoloģijām un ka, bez tās nav iespējama Latvijas ekonomikas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība. Aicinu Jūs parakstīt vēstuli. Gunta Rača 29 22 55 16, vēstule pieejama lejupielādei zemāk

18.decembrī nosūtīta vēstule Eiropas Komisijai

2013.gada 18.decembrī Innai Šteinbukas kundzei, Eiropas Komisijai pārstāvniecības Latvijā vadītājai tika nodota vēstule (Kopijas: Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Inovāciju un zinātnes apakškomisijai, Izglītības un Zinātnes ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Finanšu Ministrijai, Valsts kancelejai) ar lūgumu informēt Eiropas Komisijas institūcijas par mūsuprāt nekompetentu un neefektīvu Latvijas atbildīgo ministriju darbību, kas apdraud Latvijas Republikas un Eiropas Komisijas Partnerības līguma noslēgšanu.