Jaunumi

5. decembrī tikšanās ar poļu zinātnieku delegāciju

Poļu zinātnieku delegācijas pārstāvji aicina uz tikšanos Latvijas zinātniekus, augstskolu pārstāvjus, uzņēmējus, klasteru pārstāvjus u.tml. Šo Polijas zinātnieku delegāciju varētu uzskatīt par izpētes braucienu, lai sagatavotos nākamajam ES fondu plānošanas periodam, 2014-2020, par ko liecina arī brauciena nosaukums "Sniffer Dog - animator of innovations".

4.decembrī uzsākam neformālo pasākumu ciklu

Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas institūta direktors prof. Andris Šternbergs un direktora vietnieks zinātniskajā darbā Dr. phys. Mārtiņš Rutkis Aicina iepazīties ar Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas institūta – pētījumu virzieniem un aktualitātēm šajās jomās pasaulē. Gaidīsim Jūs š.g. 4.decembrī plkst. 16:00, Ķengara ielā 8., konferenču zālē.

25. novembrī iesniegts atzinums par Viedās izaugsmes stratēģijas izstrādes progresu

Biedrība BIRTI ir sagatavojusi un nosūtījusi atzinumu par Izglītības un Zinātnes ministrijas izstrādāto informatīvā ziņojuma projektu „Par Viedās izaugsmes stratēģijas izstrādes progresu”. Atzinumā norādīts, ka informatīvā ziņojuma projektā piedāvātās viedās specializācijas pamatnostādnes satur būtiskas pretrunas ar Eiropas Komisijas noteiktajiem viedās specializācijas mērķiem un apdraud Eiropas Savienības Kohēzijas politikas īstenošanas iespējas Latvijā.

2014.gada jūnijā "call for papers"

2014.gada jūnijā Latvijas Universitātes Žana Monē ekselences centrs organizē konferenci "call for papers", ja ir interese šajā pasākumā piedalīties ar savām publikācijām, lūdzu sūtiet informāciju uz

Decembrī uzsākam neformālo pasākumu ciklu

Pēc Investoru Padomes locekļa Gundara Skudriņa ierosinājuma uzsākam neformālu pasākumu ciklu: iepazīties ar biedrības biedru (Zinātnisko Institūciju) – pētījumu virzieniem un aktualitātēm šajās jomās pasaulē. Kā pirmais viesus uzņems LU Cietvielu fizikas institūts: direktors prof. Andris Šternbergs un direktora vietnieks zinātniskajā darbā Dr. phys. Mārtiņš Rutkis. Janvārī viesosimies pie Ivara Kalviņa Organiskās Sintēzes institūtā.

26. novembrī Briselē notiks BONUS programmas seminārs

BONUS ir pētījumu programmai, lai nodrošinātu Baltijas jūras ilgtspējīgu attīstību un sekmētu tās resursu saprātīgu izmantošanu. Šī gada 16. jūnijā Strasbūrā Eiropas Parlaments un Eiropas Padome lēma par finansējuma simts miljonu eiro apmērā piešķiršanu dalībvalstu kopīgi iniciētai pētījumu programmai, lai nodrošinātu Baltijas jūras ilgtspējīgu attīstību un sekmētu tās resursu saprātīgu izmantošanu.