Jaunumi

14.novembrī notiks Latvijas Zinātnes padomes sēde par viedo specializāciju izvēli pētniecībā

Latvijas Zinātnes padomes sēdē, piedaloties biedrības BIRTI, nozaru ministriju un LDDK pārstāvjiem plānots izvērtēt un pieņemt lēmumu par 4.novembra ekspertu diskusijas rezultātā izstrādāto priekšlikumu viedās specializācijas jomām pētniecībā.

4.novembrī notiks ekspertu diskusija par pētniecības specializāciju izvērtējumu

Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes, biedrības BIRTI, Izglītības un zinātnes ministrijas, Zemkopības ministrijas, Veselības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, SIA „Fidea” eksperti, piedaloties LTRK un LDDK pārstāvjiem, atkārtoti tiksies un pārrunās zinātnes un pētniecības izvērtējuma rezultātus. Tikšanās noslēgumā plānots vienoties un izstrādāt kopīgu priekšlikumu par Latvijas potenciālajām viedajām specializācijā pētniecībā un inovācijā.

30.oktobrī tikšanās Ekonomikas ministrijā

30.oktobrī plkst. 14.00 tikšanās ar Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieku A. Liepiņu. 29.oktobrī plkst.10.00., RTU 119.telpā pārrunas par vizītes darba kārtību un plānotajiem rezultātiem.

24. oktobrī diskusija par Latvijas prezidentūras ES Padomē programmu

Ceturtdien, Ārlietu Ministrijā notika sabiedriska diskusija par Latvijas prezidentūras darba programmas veidošanu. Diskusiju programmas saturs aptvēra trīs Latvijas prezidentūras ES Padomē izvirzītos principus: „Iesaistīšanās”, „Izaugsme” un „Ilgtspēja”. Pašreiz Latvijas prezidentūras darba programmas sagatavošanai tika piedāvātas deviņas tēmas.

23.oktobrī Saeimā Inovāciju un zinātnes apakškomisijas sēde

Sēdē apsprieda, kā ministrijas un nozares redz iespēju 2020.gadā,  atbilstoši Nacionālā attīstības plāna 2014.- 2020.g.  [93], [94] un [101] paragrāfā paredzētajam – sasniegt ieguldījumus pētniecībā un attīstībā 1,5% no IKP. Sēdes kopsavilkums - Ministrijas šādu iespēju neredz. Mājas lapā pieejama prezentācija par plānoto finansējumu 2014.- 2020.g.

Top publikācija par Baltijas jūras reģiona valstu pētniecības specializāciju izvērtējumu

Turpinās darbs pie publikācijas sagatavošanas par Baltijas jūras reģiona valstu pētniecības specializāciju izvērtējuma rezultātiem. Nedēļas laikā novērtējums papildināts ar medicīnas, neirozinātnes, materiālzinātnes, farmakoloģijas, fizikas un astronomijas, psiholoģijas un sociālo zinātņu nozarēm.