Jaunumi

2. oktobra konference „Stairways to excellence. The Baltic example”

Seminārā uzstājās BIRTI padomes priekšsēdētājs prof. Indriķis Muižnieks ar ziņojumu par esošo situāciju Latvijas pētniecībā un izvērtējumu par viedajām specializāciju jomām. Pasākumā piedalījās biedrības BIRTI padomes locekļi prof. T.Juhna, prof. A.Ērglis un investoru padomes pārstāvis A.Kaļāns. Prezentācijas no sarīkojuma Eiropas Parlamentā var atrast šajā saitē: http://www.eppgroup.eu/event/79722 vai zemāk esošajos pielikumos.

11. – 12.novembrī, Viļņā notiek Baltijas jūras reģiona stratēģijai veltīts Forums

Eiropas Savienības Baltijas Jūras reģiona stratēģijas 4.foruma “Baltic Sea, Baltic Growth,

Baltic Environment” tēmas ir saistītas ar ekonomikas izaugsmi un vides tehnoloģijām, kā arī plānotas diskusijas par reģionam aktuālajiem jautājumiem. Reģistrācija līdz 17.oktobrim.

Biedrības BIRTI Twitter un Youtube konti

2013. gada septembrī tika izveidoti biedrības Twitter un Youtube konti. BIRTI Twitter kontā būs pieejama aktuāla informācija par biedrības darbību, savukārt Youtube kontā būs pieejami dažādi video saistībā ar BIRTI, piemēram sižeti no ziņu raidījumiem. Ja vēl neesat apskatījuši šos kontus, tad to varat izdarīt šeit:


Twitter - https://twitter.com/birti_eu
Youtube -
http://www.youtube.com/user/birtieu

 

Gadījumā, ja izmantojat kādu no medijiem, lūgums sekot BIRTI biedrībai.

2. oktobrī Briselē notika tikšanās ar inovāciju padomnieku

Ar Latvijas Republikas zinātnes atašeja Briselē atbalstu BIRTI biedrības pārstāvjiem notika tikšanās ar ģenerāldirektorāta Reseach and innovation nodaļas „Best Practices for the implementation of innovation” padomnieku  Michel Poireau. Šīs tikšanās mērķis bija iegūt informāciju par labākajiem inovāciju ieviešanas veidiem, kā arī pārņemt labo praksi BIRTI platformas attīstībā.

2. oktobrī Briselē notika tikšanās ar Yngve Joseph Foss

Yngve Joseph Foss ir Norvēģijas Pētniecības padomes Briseles biroja vadītās. Tikšanās tēma par EEA (European Economic Area) un Norvēģijas grantu shēmu nākamajam plānošanas periodam. Tikšanās laikā padomes pārstāvji dzirdēja potenciālo līdzekļu saņēmēju viedokļus par vispārējiem noteikumiem, izdevumu attiecināmību, prioritārajiem pētniecības laukiem. Diskusijas mērķis bija radīt priekšnoteikumus labākai sadarbībai EEA un Norvēģijas grantu shēmā. 

2. oktobrī Briselē notiks konference

Konferencē piedalīsies arī biedrības BIRTI pārstāvji. Baltijas valstu konferences "Apvārsnis 2020. Pētniecība Baltijas valstīs. Kāpnes uz ekselenci" iniciatori ir Baltijas valstu parlamentārieši: Krišjanis Kariņš, Tunne Kelam un Algirdas Saudargas. Konferencē uzstāsies biedrības BIRTI Padomes priekšsēdētājs prof. Indriķis Muižnieks ar ziņojumu par esošo situāciju Latvijas pētniecībā un prezentēs BIRTI izvērtējumu par viedajām specializāciju jomām.