Jaunumi

Sadarbība ar Szeczin universitāti

Austrumeiropas Knowledge innovation community izveidē. BIRTI platformas darba grupa turpina sarunas ar Szeczin universitāti par iespēju kopīgi 2018. gadā pieteikt reģionālo KIC jeb Knowledge innovation community (zināšanu inovāciju sabiedrība). KIC ir nodibinājums, kas piesaista finansējumu, maģistrantu un doktorantu industriālo  pētījumu veikšanai un prototipu izstrādei, nodrošinot uzņēmumu pētniecisko vajadzību īstenošanu. Šāds nodibinājums ir pelnoša organizācija, kura savu peļņu reinvestē pētniecībā.

24.09. un 27.09. Eiropas Savienības mājā

Papildināsim un precizēsim vēl nepieciešamo informāciju projektu ideju pieteikumiem. Plānotas individuālas tikšanās ar zinātnisko institūciju un uzņēmumu atbildīgajiem pārstāvjiem. 24.septembrī no plkst. 9:30 – 13:00 un 27. septembrī  no plkst. 13:00 – 17:00.

Izglītības un zinātnes ministrijai ir nosūtīti priekšlikumi

Biedrības BIRTI Padome ir iepazinusies ar Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto „Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam” projektu un ar Izglītības un zinātnes ministrijas precizēto informatīvā ziņojuma projektu „Par Viedās specializācijas stratēģijas izstrādi” (VSS-1292 un sniedz komentārus un priekšlikumus par saturu.

 

Vēstules pieejamas lejupielādei zemāk.

ES mājā notika uzņēmumu vadītāju – Investoru sanāksme

2013. gada 6.septembrī Investoru padomes sēdē tika pieņemts lēmums –  sasaukt investoru sapulci, lai apkopotu informāciju par BIRTI platformas ietvaros plānotajiem investīciju projektiem. Uzņēmumu pārstāvji prezentēja plānotos investīciju projektus, to progressu un nepieciešamo finansējumu. Sapulces laikā biedri vienojās par nākamajām darbībām:

ES mājā notika Zinātnisko institūciju vadītāju sanāksme

Tikšanās laikā tika pārrunāts BIRTI platformas ietvaros sagatavotie projektu ideju pieteikumi, plānotais finansējums, nepieciešamais līdzfinansējums kā arī  un tālākā sadarbība ar JASPERS konsultantiem. Sanāksmē pieņemts lēmums -  precizēt Jaspers Project Fiche informāciju līdz 27.septembrim.

Ar pētījuma palīdzību identificē Latvijas zinātnē spēcīgākās jomas

LETA

 

Biedrības "Baltijas inovatīvo pētījumu un tehnoloģiju infrastruktūra" (BIRTI) darba grupa izvērtējusi aptuveni 400 pētniecības un zinātnes virzienus un noskaidrojusi, kuros Latvijas zinātnieki varētu būt spēcīgākie Baltijas jūras reģionā. BIRTI padomes loceklis un Latvijas Universitātes zinātņu prorektors Indriķis Muižnieks aģentūrai LETA sacīja, ka no 400 apskatītajiem virzieniem Latvijas zinātnieki varētu būt spēcīgākie nepilnos 10%.