Video

Ar pētījuma palīdzību identificē Latvijas zinātnē spēcīgākās jomas

LETA

 

Biedrības "Baltijas inovatīvo pētījumu un tehnoloģiju infrastruktūra" (BIRTI) darba grupa izvērtējusi aptuveni 400 pētniecības un zinātnes virzienus un noskaidrojusi, kuros Latvijas zinātnieki varētu būt spēcīgākie Baltijas jūras reģionā. BIRTI padomes loceklis un Latvijas Universitātes zinātņu prorektors Indriķis Muižnieks aģentūrai LETA sacīja, ka no 400 apskatītajiem virzieniem Latvijas zinātnieki varētu būt spēcīgākie nepilnos 10%.

 

Ņemot vērā zinātniskās publikācijas un atsaukšanos uz tām, kā spilgtākos piemērus, kuros Latvija labi izskatās uz citu Baltijas jūras reģiona valstu fona, Muižnieks minēja biomateriālus, mākslīgo intelektu, materiālzinātni, elektrooptiskos materiālus, kā arī dažus mikrobioloģijas un biotehnoloģijas virzienus. Savukārt ņemot vērā patentēšanu, Latvija izceļas organiskajā ķīmijā un farmācijā.

Lielu pārsteigumu pētījumā atklātajās Latvijas zinātnē spēcīgākajās jomās neesot bijis, sacīja Muižnieks. Viņš gan bilda, ka zināms pārsteigums esot bijusi statistiskā analīze, kurā Latvijas zinātnieki aktīvi strādā un ir labi pārstāvēti.

Muižnieks uzskata, ka dažāda veida projekti būtu jākoncentrē tieši šajās jomās, kurās Latvija ir konkurētspējīga. Turklāt projektiem būtu jāpiesaista ne vien finansējums no Eiropas Savienības (ES), bet arī no Latvijas. "Latvijas un Eiropas finansējumam ir jābūt vienam otru papildinošam. Faktiski, mums ir jādomā, ka Latvijas finansējumam ilgtermiņa perspektīvā vajadzētu krietni pārsniegt Eiropas finansējumu. Protams, ņemot vērā, ka tas nav tikai valsts finansējums." Šodien prezentētais pētījums tiks ņemts vērā Lietpratīgās specializācijas stratēģijā (S3), kuru ir jāakceptē Eiropas Komisijā, bilda Muižnieks.

BIRTI padomes priekšsēdētājs un Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktors Ivars Kalviņš sacīja, ka mūsu valstī līdzīgi kā citviet ir jomas, kurās ir laba pētniecība, taču nav iespēju pārnest zinātnieku darba rezultātus uz tehnoloģijām un inovatīvu ražošanu. Savukārt BIRTI, kurā apvienojušies Baltijas vadošie zinātnieki un 50 inovatīvi uzņēmumi, nodrošinās saikni starp zinātniekiem un uzņēmējiem.

BIRTI Investoru padomes pārstāvis, AS "Grindex" padomes priekšsēdētājs Kirovs Lipmans norādīja, ka ir gandarīts par izveidoto zinātnieku un ražotāju koalīciju. Viņš uzsvēra, ka tieši farmācija ir viena no nozarēm, kurās Latvijai ir lielas iespējas. "Mēs joprojām varam lepoties ar mūsu izstrādājumiem," teica Lipmans, bilstot, ka arī tagad top jauni produkti, tomēr tos finansējuma trūkuma dēļ nevar ieviest ražošanā. Lipmans pauda cerību, ka BIRTI ļaus šo problēmu risināt.

Šodien prezentēto pētījumu veikusi biedrības BIRTI darba grupa, un galvenie indikatori zinātnes specializācijas vērtēšanai bija - zinātnisko publikāciju kvalitāte, cilvēkresursu pieejamība un kvalitāte, sinerģija ar citām zinātnes nozarēm, zinātnes un industrijas sadarbības pieredze un citi.

Pētījums bijis nepieciešams, jo Eiropa Komisija nākamā ES plānošanas perioda (2014.-2020.gada) struktūrfondu līdzekļu sadali veiks, balstoties uz katras valsts izveidoto S3, kuras noteikšanai jābūt pamatotai ar piedāvājuma un pieprasījuma izvērtējumu.

"Eiropa ir skaidri pateikusi, ka nepiešķirs finansējumu "tukšumam", lai tajā kaut ko radītu. Nauda tiks piešķirta, lai mēs spētu attīstīt savas kompetences tur, kur mums tās ir, un savu varēšanu tur, kur tā ir jau šodien. Līdz ar to nepieciešama 3S stratēģija, kuras galvenais posms ir noteikt, kurās nozarēs Latvijā ir zinātniski tehnoloģiskā kapacitāte un kurās nozarēs pretī stāv inovatīvie uzņēmumi," norāda Kalviņš.

BIRTI biedrības darba grupa atbilstoši izvirzītajiem specializācijas stratēģijas virzieniem ir sagatavojusi projektu ideju pieteikumus nākamajam ES plānošanas periodam - 2014.-2020.gadam -, kurus izvērtēs JASPERS - Eiropas Komisijas izveidota tehniskā atbalsta instrumenta "Kopējā palīdzība projekta sagatavošanai Eiropas reģionos" - eksperti. Pēc izvērtējuma labākajiem piedāvātajiem projektiem plānots sākt priekšizpētes procesu un sagatavot tos realizācijai.

 

Video

TV3 Ziņas

LNT Ziņas

LNT TOP 10

Galerija

{gallery}28.08.2013_ES_MAJA{/gallery}