Jaunumi

Baltijas Inovatīvo Pētījumu un Tehnoloģiju platformas (BIRTI) prezentācija

2012. gada 16. novembrī Eiropas Savienības Mājā norisinājās Baltijas Inovatīvo Pētījumu un Tehnoloģiju platformas (BIRTI) prezentācija un diskusija par zinātnieku un uzņēmēju sadarbības modeļiem.

Veicinās Baltijas valstu pētniecības un inovāciju infrastruktūras reģionālās struktūras attīstību

2012. gada novembrī starp Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Izglītības un zinātnes ministrijām plānots parakstīt saprašanās memorandu par ciešāku sadarbību pētniecības un inovāciju attīstībā. Memorands nostiprinās trīs Baltijas valstu apņemšanos koordinēt Baltijas valstu pētniecības un inovāciju infrastruktūras reģionālās struktūras attīstību, veicinot akadēmiskā un zinātniskā personāla attīstību un palielinot visa reģiona iespējas piekļūt mūsdienīgām Eiropas līmeņa pētniecības infrastruktūrām.

BIRTI platformas vadības grupas sanāksme IZM

BIRTI platformas vadības grupas sanāksme IZM.

Darba grupas sanāksme Izglītības un Zinātnes Ministrijā

Darba grupas sanāksme Izglītības un Zinātnes Ministrijā

BIRTI projektu vadības grupas izveidošana

2012. gada 9. oktobrī valdība atbalstīja Izglītības un zinātnes ministra iesniegto informatīvo ziņojumu par Baltijas Inovatīvo pētījumu un tehnoloģiju infrastruktūras projektu, uzdodot IZM izveidot BIRTI projekta vadības grupu.

BIRTI projekta Vadības grupas sanāksme

Saskaņā ar Ministru Kabineta 2012. gada 9. oktobra lēmumu par Vadības grupas izveidi BIRTI projekta attīstībai, IZM notika BIRTI projekta Vadības grupas sanāksme.