Jaunumi

17.decembris Ministru Kabinetā

17.decembrī Ministru Kabinets izskatīja jautājumus, kas saitīti ar Eiropas Komisijas ex-ante nosacījumu izpildi: Informatīvo ziņojums "Par Viedās specializācijas stratēģijas izstrādi", Pamatnostādņu projekts "Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam" un Plāna projekts "Partnerības līgums Eiropas Savienības fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam" (Darbības Programma).

Diskusija - "Vai zinātnei Latvijā būt?"

Aicinām jūs piedalīties biedrības “Baltic Institute of Research, Technology and Innovation” (BIRTI) organizētājā publiskajā diskusijā ar mediju piedalīšanos š.g. 18.decembri, plkst.11.00 Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvāri 28, Rīgā.

Salaspils infrastruktūras attīstībai

Turpinās komunikācija ar IZM valsts sekretāri Sandu Liepiņu, vietnieci un departamenta direktori Agritu Kiopu, kā arī VARAM valsts sekretāru Aleksandru Antonovu par iespēju organizēt tikšanās Eiropas Komisijā. Šīs tikšanās ir nepieciešamas, lai veidotu ciešākus kontaktus ar atbildīgajiem ierēdņiem un meklētu kopīgu sadarbības plānojumu dažāda veida finansējuma piesaistei Salaspils infrastruktūras tālākai attīstībai un kopīgai izmantošanai, kā arī zinātnieku mobilitātes veicināšanai. Salaspils Reaktors pieder Latvijas Universitātei un tajā pat laikā arī Valsts vides un meteoroloģijas centram.

Komentāri par Darbības programmu

Ir sagatavoti biedrības BIRTI komentāri par Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3. versiju. Arī dokumenta 3.versijā ir saglabājušās daudzas būtiskas nepilnības, kas bija norādītas iepriekš un būtu jānovērš pirms Darbības programmas iesniegšanas apstiprināšanai Ministru kabinetā un Eiropas Komisijā. Ar sagatavotajiem komentāriem var iepazīties biedrības Mājas Lapā.

 

13. decembrī 11.00-14.00 ES naudas tematiskā diena ES Mājā

Pasākumu rīko ES naudas vadošā iestāde Latvijā - Finanšu ministrija, Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā un Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā. Patlaban Latvijas Finanšu ministrija ar Eiropas Komisiju strādā pie detalizēta šīs naudas izmantošanas plāna.

Par Viedās specializācijas stratēģijas izstrādi

Biedrība BIRTI Padome pēc iepazīšanās ar informatīvo ziņojumu „Par Viedās specializācijas stratēģijas izstrādi” jaunāko versiju, lūdza atcelt informatīvā ziņojuma "Par Viedās specializācijas stratēģijas izstrādi" izskatīšanu Ministru Kabineta 10. decembra sēdē. Valsts Kancelejas direktore Elita Dreimane e-pastā apstiprināja, ka jautājums netiks skatīts un iebildumi ir nosūtīti IZM.